Offene Gärten am 24. – 26. Juni

24. Juni

Carsten Vehrs, Garten Nr. 111 (Kreis STEI)  111 | Carsten Vehrs

25. Juni

Carsten Vehrs, Garten Nr. 111 (Kreis STEI)  111 | Carsten Vehrs

26. Juni

Rosengarten a.d. Elbe, Garten Nr. 107 (Kreis STEI)  107 | Gerd Winzek und Susanne Soltau

Carsten Vehrs, Garten Nr. 111 (Kreis STEI)  111 | Carsten Vehrs

Marion Meißner, Garten Nr. 132 (Kreis SE)  132 | Marion Meißner

Datum

24. Jun 2022
Abgelaufene Events